Monday, January 25, 2010

Topik 1: Internet, Intranet dan Extranet

Internet - Internet adalah rangkaian kawasan luas yang menyambungkan beribu-ribu rangkaian kawasan setempat dengan hanya menggunakan protocol IP sebagai protokol penghubung.

Intranet – Satu rangkaian yang memberi services yang sama seperti yang ditawarkan oleh Internet tetapi tidak sepertinya disambungkan kepada internet. Intranet boleh dikatakan LAN tetapi hanya menggunakan protokol IP.Kelajuan intranet mengikut kelajuan LAN.

Extranet – Apabila intranet diperluaskan ke internet dan hanya boleh dicapai oleh pengguna tertentu maka ini dikenali sebagai Extranet.Protokol kelajuan sama seperti internet.

Source: http://www.kongsiblog.org/network/apa-itu-internetintranet-dan-extranet/

2 comments:

Post a Comment