Sunday, August 1, 2010

Menggunakan arahan PINGPing menghantar keluar paket atau cebisan maklumat ke computer jauh. Jika computer itu dapat dihubungi, ia akan memberikan respons terhadap setiap paket itu. Ia juga memberikan maklumat tentang masa yang diambil oleh kesemua paket itu untuk bergerak ke computer jauh.

Anda boleh terus menaip nombor IP sesuatu laman web sekiranya anda tahu nombor IP laman web berkenaan atau URL sahaja.


Cara membuat arahan PING


* Pastikan anda disambungkan ke Internet.

* Pilih Start > Accessories > Command Prompt

Untuk melihat hasil kerja ping, taip ping. Paparan berikut akan dihasilkan.
Seterusnya taip ping www.utusan.com.my. Skrin akan menunjukkan hasil seperti rajah di bawah sekiranya hos dapat dihubungi.


No comments:

Post a Comment