Monday, May 2, 2011

UNIT 5 - KERJA

OBJEKTIF AM :

Setelah mengikuti unit ini anda boleh :-

Mengetahui perbezaan kerja dalam ketiga-tiga sistem iaitu mekanik, elektrik dan bendalir. Menyelesaikan masalah kerja dan mengaplikasikannya dalam situasi tertentu.


OBJEKTIF KHUSUS :

Mengenalpasti dan :-
  • Membezakan kerja dalam sistem mekanik, elektrikal dan bendalir.
  • Menerangkan kerja dalam sistem mekanik, bendalir dan elektrik.
  • Menghitung kerja dalam sistem mekanik, bendalir dan elektrik.
  • Menerangkan aplikasi dalam tempat kerja dimana kerja dilakukan dalam sistem mekanik, bendalir dan elektrik.

No comments:

Post a Comment