Monday, October 29, 2012

METODOLOGI HASILKAN MANUAL SISTEMMETODOLOGI HASILKAN MANUAL SISTEM


C 1. Teknik menggunakan ’print screen’ untuk mendapatkan paparan    antaramuka sistem dan paparan struktur pangkalan data.
1.    Buka perisian Ms Office Word.
2.    Buka paparan sistem yang dikehendaki.
3.    Tekan kekunci
a.    PrtScn (untuk memilih paparan skrin keseluruhan) atau
b.    Alt + PrtScn (untuk memilih paparan dialog yang aktif sahaja) atau
c.    Gunakan fungsi Screenshot pada tab Insert dalam Ms Word


4.    Kembali semula ke perisian Ms Office Word.
5.    Tekan butang Paste atau Ctrl + V
6.    Gunakan fungsi Crop untuk membuat pengubahsuaian terhadap paparan.

7.    Susun dan labelkan gambarajah mengikut turutan.

No comments:

Post a Comment