Monday, January 31, 2011

UNIT 3: KEMAHIRAN INTERPERSONAL

OBJEKTIF

OBJEKTIF AM :
Memahami fakta dan prinsip asas komunikasi interpersonal.

OBJEKTIF KHUSUS :

Di akhir unit ini pelajar akan dapat :-
  • Mendefinisikan komunikasi interpersonal
  • Memahami komunikasi interpersonal
  • Menyenaraikan komunikasi interpersonal
3.O DEFINASI KOMUNIKASI INTERPERSONAL

Komunikasi interpersonal ialah komunikasi antara individu dengan individu lain atau individu yang berkomunikasi dengan sekumpulan individu lain.

Komunikasi interpersonal adalah dinamik kerana sentiasa bergerak dan sentiasa mempengaruhi antara satu sama lain.

Komunikasi interpersonal merupakan tingkahlaku yang dipelajari. Ia bukan terjadi dengan sendirinya sebaliknya adalah hasil pemerhatian dan pengalaman lalu. Selalunya komunikasi interpersonal mempunyai makna yang tersurat dan tersirat.
Gambarajah 3.1

3.1 KEPENTINGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL KEPADA INDIVIDU, ORGANISASI DAN KOMUNITI.

a) Membina hubungan sosial
Memahami dan menghormati unsur sosio budaya masyarakat termasuk persamaan dan perbezaan antara sosiobudaya. Contohnya masyarakat berbilang kaum, kepercayaan dan agama.

b) Wacana ilmu
Membantu mendalami pelbagai disiplin ilmu.

c) Perundingan
Mencapai persetujuan bersama.

d) Kerjaya
Dapat menjelaskan bidang kepakaran dan tahap Kecekapan profesionalisma.

e) Komuniti
Memahami, menghormati dan menimbulkan rasa penerimaan dalam komuniti. Situasi menjadi ceria.

f) Bimbingan
Membantu menyampaikan idea, maklumat, perasaan dan ekspresi tingkahlaku antara satu sama lain.

3.1.1 BAGAIMANA MENGHADAPI HALANGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL.

a. Pengaliran maklumat yang ditapis
Hanya maklumat yang terpenting perlu di sampaikan. Maklumat yang tidak penting boleh diabaikan.

b. Galakkan maklumbalas
Pastikan setiap maklumat yang disampaikan dapat difahami. Maklumbalas boleh didapati dalam bentuk lisan dan bukan lisan.

c. Maklumat yang jelas dan mudah
Gunakan bahasa yang mudah dan senang difahami oleh pendengar.

d. Mendengar secara aktif
Jadilah pendengar yang baik dengan memberi sepenuh perhatian.

e. Elakkan terlalu emosional
Di dalam proses komunikasi elakkan dari terlalu sentimental. Lebih bersikap rasional. Gunakan bahasa badan atau isyarat.

g) Meningkatkan keyakinan diri ( self esteem )
Menerima pengiktirafan kendiri dan komuniti dengan jujur dan tulin.

h) Hidup menjadi lebih bermakna
Memberikan tindakbalas terhadap pengukuhan positif. Individu menjadi lebih bermotivasi.

i) Meluaskan jaringan komunikasi
Membina kemesraan antara individu dan kumpulan seterusnya menjadi sahabat yang berwawasan.

j) Klarifikasi
Berupaya meluahkan perasaan atau pemikirannya dengan bahasa dan gaya tersendiri serta mempunyai maksud yang tersirat. Contohnya kata-kata sindirin, analogi, nukilan

Rajah 3.2

3.1.1 BAGAIMANA MENGHADAPI HALANGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL.
a. Pengaliran maklumat yang ditapis
Hanya maklumat yang terpenting perlu di sampaikan. Maklumat yang tidak penting boleh diabaikan.

b. Galakkan maklumbalas
Pastikan setiap maklumat yang disampaikan dapat difahami. Maklumbalas boleh didapati dalam bentuk lisan dan bukan lisan.

c. Maklumat yang jelas dan mudah
Gunakan bahasa yang mudah dan senang difahami oleh pendengar.

d. Mendengar secara aktif
Jadilah pendengar yang baik dengan memberi sepenuh perhatian.

e. Elakkan terlalu emosional
Di dalam proses komunikasi elakkan dari terlalu sentimental. Lebih bersikap rasional. Gunakan bahasa badan atau isyarat.

Rajah 3.3

No comments:

Post a Comment