Monday, October 29, 2012

C2. Kaedah menggunakan ‘print screen’ daripada Manual SistemMETODOLOGI

Metodologi untuk membuat dokumentasi manual pengguna.

C2. Kaedah menggunakan ‘print screen’ daripada Manual Sistem

Langkah 1:
Aturkan semula ‘print screen’ daripada Manual Sistem.

Langkah 2:
Gunakan Microsoft Word untuk menyusun ‘print screen’ daripada Manual Sistem.

Langkah 3:
Menyusun ‘print screen’ mengikut turutan dalam paparan antaramuka sistem berdasarkan Manual Sistem.

Langkah 4:
Pastikan susun atur ‘print screen’ dalam keadaan teratur dan kemas.

No comments:

Post a Comment