Monday, October 29, 2012

LnP 4.2 : Hasilkan Manual Sistem
A3. Senarai semak dokumentasi manual sistem

Contoh senarai Semak

Bil

Perkara

Butiran Lengkap

(/) jika ada

A
Muka depan laporan

Nama Sistem


B

Laporan lengkap

1.  Tajuk laporan2..Nama Sistem3.  Masa/ tempat/tarikh4.   Rasional5.   Objektif6.   Modul dan Menu Sistem7.   Penilaian8.   Pengujian9.   Cadangan Penambahbaikan10. Catatan disediakan oleh pembangun Sistem

C
Lampiran
1.Lampiran Bergambar dan label2.Contoh dokumen berkaitan
i.   kertas kerja
ii.  surat-menyurat
iii. surat kebenaran/kelulusan program(jika ada)
iv. brosur
v.  perbelanjaan
vi. senarai  nama pembangun yang terlibat (jika ada)
vii. CD lengkap dan berlabel


No comments:

Post a Comment