Monday, February 8, 2010

Konsep Client – Server


Sesuai dengan namanya, Client-Server bererti adanya pembahagian kerja pengolahan data antara client dan server . Saat ini, sebahagian besar jaringan menggunakan model client/server.
Secara singkat, jaringan client/server adalah jaringan dimana komputer client bertugas melakukan permintaan data dan server bertugas melayani permintaan tersebut.

Client
Pengguna akan membuat permintaan melalui software client. Aplikasi ini berfungsi :
• Memberikan interface bagi user untuk melakukan jobs.
• Format request data ke bentuk yang dapat dimengerti oleh server
• Menampilkan hasil yang diminta pada pelayar

Komputer client menerima arahandari user melalui interface yang disediakan, mengubah format arahan ke bentuk yang dapat difahami oleh database server, dan mengirimkannya melalui jaringan ke server yang dituju. Server kemudian akan mengolah permintaan, memilih informasi yang sesuai, dan mengirimkan kembali data hasil pengolahan ke client. Client kemudian mengolah data yang diterima untuk ditampilkan sebagai informasi yang berguna melalui interface yang tersedia.

Server
Pada jaringan client/server, server khusus digunakan untuk pemprosesan, penyimpanan dan pengurusan data. Server bertugas menerima request dari client, mengolahnya, dan mengirimkan kembali hasilnya ke client.
Untuk itu, server membenarkan komputer khusus dengan spesifikasi hardware yang jauh lebih baik dan bertenaga dibandingkan hardware untuk client kerana komputer harus mampu melayani :
• Request secara simulasi dalam jumlah besar
• Aktivita pengurusan jaringan
• Menjamin keamanan pada resource jaringan

No comments:

Post a Comment