Saturday, October 6, 2012

C3 Kaedah menggunakan struktur pangkalan data

C3       Kaedah menggunakan struktur pangkalan data


a.    Rajah hubungan antara entiti ialah alat bantuan yang menunjukkan secara grafikal hubungan antara entiti dalam sistem.
b.    Entiti merupakan objek di dalam sistem yang mengandungi data.

No comments:

Post a Comment