Saturday, October 6, 2012

Kaedah menggunakan jadual pembangunan sistem


C5       Kaedah menggunakan jadual pembangunan sistem

  1. Alat bantu yang paling popular digunakan bagi membuat perancangan masa aktiviti-aktiviti  sesuatu pembangunan sistem ialah Gantt chart

No comments:

Post a Comment