Monday, January 31, 2011

UNIT 1: KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI 1

OBJEKTIF

OBJEKTIF AM :
Memahami fakta dan prinsip asas kemahiran berkomunikasi yang sesuai dalam perhubungan individu.

OBJEKTIF KHUSUS :
Di akhir unit ini pelajar akan dapat :-
  • Mendefinasikan konsep komunikasi
  • Menerangkan proses yang perlu ada dalam berkomunikasi
  • Menyenaraikan jenis-jenis komunikasi yang ada dalam perhubungan antara individu
  • Menunjukkan contoh-contoh aktiviti komunikasi yang wujud dalam komuniti

1.0 Definisi Komunikasi dan Proses Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian maksud/mesej oleh individu kepada individu lain. Kemahiran berkomunikasi amat penting dalam hubungan antara individu. Ini kerana individu terlibat dalam perhubungan kemanusian

1.1 Proses Komunikasi
Komunikasi adalah proses yang memerlukan kedua-dua pihak penghantar memulakan memulakan proses dan penerima melenkapkan proses

1.1.1 Elemen Proses Komunikasi
Individu yang aktif menggunakan 60% dari masa mereka untuk berkomunikasi. Semasa berkomunikasi terdapat 6 elemen utama terlibat dalam aktiviti tersebut.

a. Pemberi/Penyampai Mesej (Enkod)
Individu yang menunjukkan perlakuan berkomunikasi. Perlakuan berkomunikasi lisan dan tanpa lisan

b. Penerima Mesej (Dekod)
Individu yang memahami maksud yang disampaikan oleh penyampai mesej/maklumat

c. Mesej
Maksud/fakta/niat yang difahami oleh penerima mesej

d. Saluran
Ialah media penyampai maklumat dan pemberi mesej kepada penerima mesej. Saluran yang paling asas ialah melalui pendengaran dan penglihatan. Saluran tambahan adalah seperti media elektronik(televisyen,radio,internet) dan media masa (majalah,lukisan, gambar, simbol-simbol, bahasa isyarat atau bahan cetakan ) yang lain.

e. Maklumbalas
Ialah perlakuan yang ditunjukkan oleh penerima penerima mesej sebagai tindakbalas kepada mesej yang disampaikan oleh penyampai mesej

f. Konteks
Ialah keadaan ( situasi ) penyampaian mesej dari pemberi mesej kepada penerima mesej ( contoh: masa, persekitaran fizikal, jumlah peserta dan sebagainya ).

Proses Komunikasi digambarkan seperti Rajah 1.1


Rajah 1.1 : Proses Komunikasi


1.2 Kepentingan Komunikasi
Apa sahaja yang anda lakukan pada setiap detik, sama ada disengajakan atau tidak, adalah sesuatu bentuk komunikasi. Keupayaan indidvidu menguasai tahap berkomunikasi akan memberi faedah yang maksimum terhadap tahap hubungan kemanusian dan ketuhanan.Kepentingan berkomunikasi dapat dijelaskan seperti berikut:

1.2.1 Mengeratkan perhubungan
Keupayaan berkomunikasi secara berkesan samada secara lisan atau tanpa lisan akan dapat mengambarkan tahap hubungan antara individu.

1.2.2 Menyampaikan Maklumat, Arahan dan Pesanan
Maklumat, arahan dan pesanan yang tepat hanya akan dapat disampaikan jika amalan komunikasi berkesan dilaksanakan dalam organisasi, institusi keluarga dan sebarang pertubuhan yang menggunakan medium komunikasi.

1.2.3 Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran
Dalam aspek pengajaran dan pembelajaran keupayaan pelajar mendapatkan semaksimum ilmu bergantung kepada tahap keupayaan pensyarah dan pelajar menguasai komunikasi berkesan. Pensyarah harus meningkat penguasaan dalam menyampaikan ilmu manakala pelajar harus meningkatkan keupayaan menerima ilmu yang maksimum.

1.2.4 Menentukan Kekuatan Jati Diri
Ramai negarawan yang mempunyai tahap komunikasi lisan dan tanpa lisan yang berkesan berjaya menjadi negarawan ulung, seperti Sukarno (menguasai lima bahasa)di Indonesia, Anwar Ibrahim dan Mahathir Muhamad di Malaysia, Mahatma Gandhi di India dan ramai lagi. Mereka bukan sahaja mengusai lebih dari satu bahasa tetapi seorang pemidato yang hebat.

1.2.5 Luahan Perasaan dan Persepsi
Perasaan manusia boleh digambarkan melalui luahan kata-kata atau gerak badan, penulisan, lukisan atau lakonan. Seorang kanak-kanak yang merengek bertujuan menarik perhatian ibunya untuk menghilang rasa dahaga, perasaan kasih sayang juga wujud di antara ibu bapa dan anak-anak, diantara adik beradik dan diantara pemimpin dan pengikut. Kasih sayang merupakan komunikasi tersemat di hati, anugerah Ilahi.

1.3 Jenis-jenis Komunikasi
Kaedah yang biasa digunakan untuk membahagikan komunikasi ialah dengan mengambil kira aktiviti percakapan sebagai asas pembahagian jenis komunikasi, Komunikasi boleh dibahagikan kepada dua jenis komunikasi lisan dan bukan lisan. Komunikasi bukan lisan bukan sahaja terbatas kepada penulisan, tetapi juga merangkumi aspek-aspek perbuatan (atau kelakuan), bahasa isyarat dan mesej paralinguistik. Dengan itu, seseorang boleh menyampaikan maklumat tanpa sebarang penulisan atau percakapan kepada orang lain dengan syarat orang yang lain itu memahaminya.

1.3.1 Komunikasi lisan
Komunikasi yang diucapkan oleh penghantar mesej (enkod) dan diterma oleh penerima mesej (dekod) dan mesej itu difahami. Contohnya ialah dua orang yang sedang berbual. Medium lain juga selalu digunakan dalam berkomunikasi seperti penghantaran surat, penggunaan telefon, pesanan ringkas (SMS), pesanan elektronik ( e-mail ), buku dan akhbar.

1.3.2 Komunikasi Bukan Lisan
Ia adalah maklumat yang tidak diucapkan atau bukan bentuk penulisan. Ini termasuklah:

a. Ruang/ Wilayah
Jarak individu dengan individu yang lain menggambarkan tahap komunikasi. Jarak yang dekat bermakna akrab sementara jarak yang jauh menggambarkan kurang mesra.
Cara menggunakan ruang fizikal juga meggambarkan personaliti individu, contohnya susunan perabut dalam rumah atau pejabat Bayangkan personaliti seorang yang
bilik tidurnya tidak kemas Apakah persepsi anda terhadapnya? Bagaimanakah watak mereka ?

b. Bahasa Badan
i. Muka
Muka anda dapat menyampaikan maklumat kepada orang lain. Iannya mengambarkan kesedihan, kegembiraan, terkejut, marah dan malu
ii. Gaya Badan
Ini termasuk cara anda bertingkahlaku, contohnya
cara anda berjalan bergerak dan berlari. Gaya badan dapat menyampaikan maklumat dalam berkomunikasi. Antara maklumat tersebut termasuklah keyakinan, kebimbingan, ketakutan, tertarik, status dan keagresifan.
iii. Gerakan Badan
Anda boleh menyampaikan maklumat kepada orang lain dengan menggunakan gerakan badan dan lambang. Contohnya “bye-bye” dan lain-lain.
iv. Penampilan Diri
Pakaian menggambarkan gaya dan perwatakan peribadi seseorang. Gaya berpakaian memberikan maklumat yang menjadi “ tanggapan pertama ” kepada orang lain. Ini akan mempengaruhi proses komunikasi selanjutnya. Cara anda menyikat rambut termasuklah dalam cara penampilan diri. Penampilan diri dapat melambangkan maklumat tentang tahap ekonomi, tahap pendidikan, kepercayaan dan kedudukan sosial.

No comments:

Post a Comment