Saturday, October 6, 2012

Kaedah menggunakan gambarajah aliran sistem


C2       Kaedah menggunakan gambarajah aliran sistem


  1. Rajah aliran data merupakan alat bantuan yang menunjukkan secara grafikal aliran data dalam sesebuah system.
  2. Maklumat yang terkandung adalah aliran data, proses, simpanan data dan sumber

No comments:

Post a Comment