Wednesday, March 23, 2011

MAKLUMAN!!!!


PEMBANGUNAN DIRI

STM2B


Tugasan 2


Nyatakan peringkat – peringkat Kerahsiaan Maklumat di dalam sesebuah organisasi / syarikat.


Tarikh hantar:31 Mac 2011(waktu kelas)

No comments:

Post a Comment