Tuesday, May 3, 2011

Tugasan 2

KEPADA:

SEMUA PELAJAR STM2B UNTUK MODUL SPA205-SAINS GUNAAN

ARAHAN:

  • Jawan soalan-soalan dibawah
  • Jawapan anda hendaklah di jawab di blog peribadi anda.
  • Tinggalkan link di bawah 'comment' untuk post ini.
  • Post anda hendaklah dihantar sebelum 9 Mei 2011 sebelum pukul 5 petang.

SOALAN:

1. Satu objek berjisim 10 kg dihasilkan oleh daya tolak 50 N sejauh 500 cm. Kirakan kerja yang dilakukan bagi memindahkan objek tersebut. (5 markah)

2. Nyatakan rumus dan unit bagi kerja. (5m)

3. Satu objek berjisim 10 kg dihasilkan oleh daya tolak 50 N sejauh 500 cm. Kirakan kerja yang dilakukan bagi memindahkan objek tersebut. ( 10 markah)

4. Bezakan sistem bendalir terbuka dan tertutup. ( 10 markah)

5. Berikan dua rumus yang digunakan untuk mengira kerja dalam sistem bendalir. (10 markah)

6. Satu mentol disambungkan kepada bekalan 240 V menyala selama satu jam. Arus sebesar 0.25 A mengalir melalui mentol itu. Berapakah kerja yang dilakukan? Diberi Q = It. (10 markah)

1 comment:

cik inadia said...

http://cikinadia.blogspot.com/

Post a Comment